You are here

  • Viktig beskjed til deg med sesongkort
Friday, June 5, 2020 - 15:00

Viktig beskjed til deg med sesongkort!

Vi er veldig glade for at vi den 13. juni kan åpne parken igjen.
 
For at vi skal kunne opprettholde en sikker og trygg park for gjester og ansatte ber vi deg om å følge de generelle smittevernrådene som er gjeldende i Norge. I parken vil det også være tilpassede tiltak og vi ber deg om å sette deg inn i disse som er beskrevet her.

Hente ut ditt sesongkort

Dersom du ikke har hentet ut ditt fysiske sesongkort vil vi betjene billettluker ved inngangen mandag 8. til fredag 12. juni mellom kl 17:00 og 20:00. Vi anmoder om at alle som har mulighet benytter seg av dette slik at vi unngår køer på vanlige åpningsdager.
 
Dersom du ikke får hentet ditt fysiske sesongkort vil det være mulig å registrere første besøk ved hjelp av billettkoden. Sesongkortet må da hentes i billettlukene før du går inn i parken (husk billetten for kjøp av sesongkort). Både sesongkort og reservasjonsbillett må da fremvises ved inngang i parken.

Du må reservere din dag i parken

Inntil videre vil det være en begrensning på hvor mange gjester vi kan ha i parken. For at vi skal kunne holde kontroll på dette må vi vite hvilken dag du ønsker å besøke oss. Gå inn på tusenfryd.no, klikk på lenken for reservasjon for sesongkort. Registrer deg med ditt sesongkortnummer (13 siffer uten mellomrom) og velg hvilken dag du vil besøke parken.
 
Du kan reservere et nytt besøk etter at denne billettens gyldighet har gått ut – dvs fra og med dagen etter at besøket er gjennomført. 
 
Resever din plass her

Gratis parkering med sesongkort

Vi har innført kameraregistrering og automatisk parkeringsbelastning av biler som parkerer på TusenFryd. For at du skal kunne benytte deg av muligheten til å parkere gratis så må du registrere bilnummeret ditt. I neste uke vil vi sende/gi ytterligere informasjon om hvordan denne registreringen skal foregå.

Forlenget gyldighet

Siden åpningen ble utsatt vil alle som har kjøpt sesongkort for 2020 vil automatisk få forlenget gyldigheten av dette til 13. juni 2021.