You are here

Husk gyldig billett!
Monday, July 27, 2020

Kjære gjester!

Vi har de siste dagene blitt gjort oppmerksom på misbruk av personlige sesongkort. Vi må derfor se oss nødt til å bli strengere på legitimering ved bruk.

Vi minner på sesongkort er personlige og at alle våre sesongkort har bilde av innehaver som vises på vår skjerm ved scanning i billettlukene, mistanke om misbruk kan resultere i at sesongkortet blir sperret.

Wednesday, June 10, 2020

Siden det inntil videre vil det være en begrensning på hvor mange gjester vi kan ha i parken, så vil vi hver hverdag kl. 15:00 legge ut en statusoppdatering  for reservasjoner/billettkjøp til parken. 

Her kan du se status for tilgjengelige billetter.

Viktig beskjed til deg med sesongkort
Friday, June 5, 2020

Viktig beskjed til deg med sesongkort!

Vi er veldig glade for at vi den 13. juni kan åpne parken igjen.
 
For at vi skal kunne opprettholde en sikker og trygg park for gjester og ansatte ber vi deg om å følge de generelle smittevernrådene som er gjeldende i Norge. I parken vil det også være tilpassede tiltak og vi ber deg om å sette deg inn i disse som er beskrevet her.

Pages