Du er her

Fredag, september 13, 2013 - 14:11

TusenFryd-journalist Jan Simen Knutsen Bjørkelo

Skrevet av Jan Simen Knutsen Bjørkelo

Gjennom både 2012 og 2013 har jeg en god del dager notert ned det jeg kaller “Gjesteflyten” her på Tusenfryd. Altså hvor mange Gjester som er inne parken på forskjellige tidspunkt, fra åpning 10:30 til litt utpå ettermiddagen. Vi har lenge følt at søndagsmorgenene er litt roligere enn andre dager. Er det sånn at søndagsfrokosten faktisk er snevet lengre enn vanlig feriefrokost, selv om man har planer om Tusenfrydbesøk?

Jeg har laget et diagram som i alle fall kan peke litt i den retningen. Hver linje representerer en åpningsdags gjesteflyt. På den vannrette linjen leser du klokkeslettet og på den loddrette ser du hvor mange prosent av dagens Gjester som har ankommet. Alle streker ville da ha strukket seg fra 0 til 100 % dersom jeg hadde notert tall hele dagen.

Søndagene i utvalget er farget røde, øvrige dager er tilfeldig farget i gråtoner. På diagrammet ser vi at alle søndagene ligger nederst, og det betyr altså at søndagsgjestene kommer senere enn andre dager. Selv om metoden kanskje ikke får toppkarakter av UiO-informatikerne som besøkte oss tidligere i sommer, så kan det faktisk stemme at søndagsfrokosten fortsatt strekker seg litt lengre enn på de andre dagene!

jan-simen-diagram