Du er her

  • Parkering

Vi har mange parkeringsplasser for besøkende som ankommer i bil. Våre parkeringsplasser er tilrettelagt slik at det er gåavstand til hovedinngangen.

Pris: 70 kroner.

KJØP
Barn under 95 cm gratis! For flere kategorier klikk på kjøp knappen

Nyhetsbrev