Du er her

  • Jobbe på Tusenfryd Om søknadsprosessen

Om søknadsprosessen

Her er noen svar og tips på hvordan skrive en god søknad, og hva som skjer fremover når man har søkt på sesongjobb hos oss.

Søknad

For å søke, må du benytte søknadsskjemaet her på nettsidene våre. Tenk gjennom hva du skal skrive, og ha klar mobil og siste karakterutskrift som vedlegg. Du vil få en bekreftelseskode på SMS som du må bruke for å bekrefte din søknad.

Vi vet at mange skoler gir karakterutskrift høst 2018 først et stykke ut i januar. Hvis det gjelder deg – så kan du søke nå og legge ved det siste karakterutskriften som du har. Og heller ta med deg for høsten 2018 dersom du blir invitert til intervju.

Vi forsøker å besvare alle søknader innen 14 dager fra vi har mottatt dem. Sjekk gjerne spamfilteret på e-posten din dersom svaret fra oss uteblir.

De som søker først og som velges ut til et intervju, blir kalt inn først, og vi holder på til ca. 600 intervjuplasser er fylt opp. Derfor bør du søke så fort som mulig etter at søknadsskjemaet er frigjort ca. 15. desember. Den første søknadsfristen er 31. januar, men det hender at vi har plasser igjen og at vi derfor forlenger fristen.

Speedintervju

Intervju foregår på kveldstid en tirsdag eller torsdag, eller en lørdag på dagtid. Intervjuet består av et gruppeintervju for de under 18 år, og et 20 minutters individuelt speedintervju samme kveld uansett alder.

På gruppeintervju skal du sammen med flere andre, jobbe sammen, løse fellesoppgaver, samt prøve å vise litt om hvem du er! Deretter er du alene sammen med 1-2 intervjuere. Husk å ta med attester, karakterutskrifter etc.

Det er en stor mulighet for at du allerede samme kveld får vite om du får jobb. I så fall får du tilbud, kontrakt og diverse informasjon med deg hjem.

Arbeidskontrakt

Arbeidskontrakten din angir hvilken stilling du skal ha og hvilke betingelser som gjelder i ansettelsen. Arbeidskontrakten din beskytter både deg og TusenFryd mot misforståelser i forhold til hvilke plikter og rettigheter du har. Les derfor nøye igjennom kontrakten og dersom du er under 18 år, må også en av dine foresatte underskrive på kontrakten i tillegg til deg selv. Det er frist på ca. 14 dager for å levere signert kontrakt.

Opplæring

Alle nye sesongsmedarbeidere får noen timers teoretisk og praktisk opplæring sammen pr avdeling. Mye av dette skjer FØR parken åpner for sesongen i helg og noen kvelder, mens noe av det praktiske skjer i åpningstiden. I år åpner parken lørdag 27.april. Spesifikke datoer får du vite om på intervju. Opplæringen er obligatorisk og du får opplæringshonorar.

Vaktliste

Å jobbe på TusenFryd er en sesongjobb, det vil si at det er mer enn jobbing i sommerferien. Det er en vaktliste pr. måned, som du får tilgang til ca. 14 dager i forkant. Før vaktlisten lages må du gå in i vårt vaktliststesystem og legge inn ønsker. Det viktigste å vite allerede nå, er at du må jobbe noen vakter i april, mai og juni selv om skoleferien ikke har startet ennå.

Hvordan skrive en god søknad

Fyll ut alle punktene i søknadsskjemaet, selv om du kanskje pr i dag for eksempel ikke helt vet når du skal har ferie osv. Du kan heller skrive en kommentar om dette for eksempel i feltet for søknad/motivasjon.

Skriv litt om deg selv og gjerne bitte litt mer utfyllende på hvert spørsmål. Eksempel på to ulike besvarelser:

«Hvorfor jeg vil jobbe i TusenFryd:»

Eks 1: Jeg trenger lønna

Eks 2: Jeg har hørt at det er en spennende og lærerik jobb, og jeg liker å møte mennesker. Jeg er en glad og positiv jente som liker nye utfordringer. Jeg liker at det er litt hektisk og at det er et yrende folkeliv!

Det er et felt for vedlegg der du skal legge ved siste karakterutskrift. Dette må du uansett ha med deg på intervju. Vi er ikke opptatt av karakterer, men ser noe på fravær og orden og oppførsel. Det er IKKE slik at fravær betyr alt for å få jobb hos oss – men dersom du har mye fravær kan det være lurt å tenke gjennom om det er mulig å si noe om årsaken. Hvis du vil kommentere fravær eller annet som står på karakterutskriften, kan du gjøre det på et av de andre feltene i søknaden din. I år vil vi ikke vurdere søknader som mangler karakterutskrift. Du kan også legge ved andre vedlegg dersom du ønsker det.

Det finnes også tips og eksempler på nettet som kan være gode å kikke på når man skal ut å søke jobb, for eksempel hos Ung.no: http://www.ung.no/arbeid/sommerjobb/

KJØP
Barn under 95 cm gratis! For flere kategorier klikk på kjøp knappen

Nyhetsbrev