Gjester med nedsatt funksjonsevne

Informasjon til gjester med særskilt behov og om VIS HENSYN ordningen

Vi har to typer billetter for denne gruppen, og det er «Funksjonsnedsatt» og «Senior over 60 år/Honnør». Begge gruppene har rett til å kjøpe en rabattert billett og også sesongkort. Sesongkortet fungerer som et MAXI sesongkort, med alle de fordeler som følger med. Les deg gjerne opp på dette her: TusenFryd sesongkort

Å kunne kjøpe en rabattert billett/sesongkort, er ikke det samme som å ha rett til å få VIS HENSYN bånd. Vennligst referer til oversikten under for å se om du har rett på dette.

I teksten under går vi gjennom de mest stilte spørsmålene, og oppfordrer til å lese dette som en forberedelse før du/dere ankommer parken.

Hvem har rett til hvilken type billett/sesongkort?

FUNKSJONSNEDSATT - HAR RETT TIL VIS HENSYN BÅND

  • Alle med et offentlig utstedt ledsagerbevis
  • Rullestolbrukere
  • Relevant og gyldig legeerklæring i påvente av ledsagerbevis

SENIOR OVER 60 ÅR / HONNØR - IKKE RETT TIL VIS HENSYN BÅND

  • Senior som er over 60 år
  • Honnørkort
  • Gravide (enten synlig gravid, eller som kan fremvise helsekort)

Hvem får ikke?

Grupper som ikke faller inn under kategoriene over, har ikke automatisk rett til å kjøpe denne typen billetter. Dersom du er i tvil om du er i ovennevnte kategorier, eller har spørsmål til dette, vil vi oppfordre deg til å kontakte oss på forhånd via firmapost@tusenfryd.no

Generelt om Vis Hensyn ordningen*

VIS HENSYN ordningen er utarbeidet i samarbeid av de 5 største fornøyelsesparkene i Norge; Kristiansand Dyrepark, Hunderfossen familiepark, Kongeparken, Bø Sommarland og Tusenfryd.

Ordningen er forbeholdt gjester med ledsagerbevis som ikke kan benytte ordinær kø. Denne gjesten kjøper sin rabatterte billett og antallet ledsagere oppført på ledsagerbeviset har følgelig gratis inngang og trenger ikke å kjøpe billett.

VIS HENSYN båndets fordel skal tilfalle gjesten som har tilpasningsbehovet og ikke andre i følget. Ledsager/Ledsagere kan ikke benytte ordningen uten at gjesten med VIS HENSYN bånd er med på aktiviteten/attraksjonen.

Med ledsager menes person/personer som må være med gjest/gjester som har særskilt tilretteleggingsbehov gjennom hele sitt besøk. 

Generelle krav til ledsager;

Alderskrav til ledsager er minimum 16 år, men det stilles for øvrig krav til modenhet og egnethet i følge med vurdering av sikkerhetskrav knyttet til veiledningen for de ulike attraksjonene.

Ledsager må tilfredsstille sikkerhetskrav til den enkelte innretning som gjest med ledsagerbehov ønsker å benytte

Ledsager må selv kunne håndtere gjest med VIS HENSYN bånd inn og ut av attraksjonen/aktiviteten, samt kunne gi tilstrekkelig fysisk assistanse ved en eventuell uforutsett attraksjonsstans som krever evakuering. Ansatte vil alltid forsøke å bistå med tilrettelegging og fysisk assistanse der man kan og har mulighet til dette.

Begrensninger og kuponger

Hovedprinsipper for VIS HENSYN ordningen er å gi adgang til 1 tur med 1 ledsager per attraksjon unntatt fra ordinær kø. Bakgrunnen for begrensningen ligger i at intensjonen med VIS HENSYN er å gi et likeverdig tilbud som for øvrige gjester. 

Problemstilling knyttet til lange køer gjelder først og fremst de mest populære attraksjonene og følgelig har disse også en naturlig begrensing i tilgjengelighet for alle parkens gjester.

Det er derfor et kupongsystem på de 8 mest populære attraksjonene: ThunderCoaster, SuperSplash, HuriHuri, Ragnarok, Storm, SpinSpider, SpaceShot og SpeedMonster.

Kupongene blir utlevert sammen med VIS HENSYN båndet.

Ønsker man flere turer i disse attraksjonene, vil man måtte benytte den ordinære køgangen.

Køgangen 

VIS HENSYN ordningen sikrer ikke at man alltid kommer først i køen, men minimerer ventetiden som det tar for å ta den enkelte aktivitet/attraksjon. Det er ikke alltid mulig å velge hvilket sete/vogn som man skal sitte i på den enkelte tur. Operatøren på attraksjonen må vurdere hvilken plassering som er mest praktisk.

Generelt benytter de fleste parker utgang som inngang til aktiviteten/attraksjonen for VIS HENSYN ordningen, kun med noen få unntak for aktiviteter der det er tilrettelagt egen køgang. Unntakene fremkommer av parkens informasjon og egne innganger ved den enkelte innretning vil være særskilt merket for VIS HENSYN.

Vi gjør oppmerksom på at dersom attraksjonen er stengt av for dagen på grunn av lang kø, er også VIS HENSYN inngangen stengt.

På hvert VIS HENSYN bånd finner du en QR-kode som kan scannes. Her finner du en informasjonsguide til parken og all informasjon du skulle trenge om hver enkelt attraksjon med informasjon om adkomst, tilgang og retningslinjer for gjester med funksjonsnedsettelser.

Spesielt for Rullestolbrukere

Rullestolbrukere kan alltid få VIS HENSYN bånd.

TusenFryd har egne parkeringsplasser for personer med HC-bevis i bilen. Denne ligger på parkeringsareal i nærhet til hovedinngangen.

Gjester med rullestol bes benyttes asfaltert gangvei til høyre for rulletrappen.

I vårt parkkart finner du oversikt over HC-toaletter. Du kan også laste vår app i Appstore eller Google Play.

Parken er kupert, men alle veier er asfaltert.

På de fleste attraksjonene kreves det at man må ha kraft i overkroppen til å sitte oppreist, samt ha normal styrke i armer til å holde fast i sikkerhetsbøyle.

Vi har laget denne informasjonsguiden for gjester med særlige behov. Den gir informasjon om alle våre attraksjoner, slik at det skal være enklere å orientere seg om hvilke attraksjoner som passer hver enkelt.

*Siden er oppdatert 24. april. 2024