Gjester med nedsatt funksjonsevne

Generelt om Vis Hensyn-ordningen 2022

 • Ordningen er forbeholdt gjester med ledsagerbevis og som derfor har problemer med å stå i kø.
 • Inngangsbillett for personer med kommunalt utstedt ledsagerbevis koster fra 330 kr. Antallet ledsagere oppført på ledsagerbeviset har gratis inngang og trenger ikke billett.
 • Ledsager må være myndig og ha fylt 18 år.
 • Gjester som kan fremvise ledsagerbevis, kan få et vis-hensyn-bånd i Gjesteservice. Hvert bånd gjelder for innehaver av ledsagerbeviset og det antallet ledsagere det er dokumentert behov for. Husk at båndets fordel skal tilfalle den trengende personen, de andre i gruppen kan risikere å måtte stå i ordinær kø.

I køgangen

 • Vær oppmerksom på at dere ikke nødvendigvis kommer med på første tur, men ordningen er tilrettelagt for å minimere ventetiden. Det er heller ikke alltid mulig å velge hvilken vogn man ønsker. Operatøren på attraksjonen må vurdere hvilken plassering som er mest praktisk.
 • Ledsager må selv kunne håndtere gjest inn og ut av attraksjonen samt kunne følge/bære gjest ved en eventuell stans som medfører evakuering.
 • På attraksjoner hvor det ikke er egen rullestolinngang brukes utgangen som inngang, med mindre annet er nevnt.
 • Vi gjør oppmerksom på at dersom attraksjonen er stengt av for dagen på grunn av lang kø, er også Vis Hensyn inngangen stengt.

 

Spesielt for rullestolbrukere

 • Rullestolbrukere kan alltid få Vis Hensyn-bånd.
 • TusenFryd har egne parkeringsplasser for personer med HC-bevis i bilen. Denne ligger på parkeringsareal i nærhet til Hovedinngangen.
 • Gjester med rullestol bes benyttes asfaltert gangvei til høyre for rulletrappen.
 • I vårt parkkart finner du oversikt over HC-toaletter. Du kan også laste vår app i Appstore eller Google Play.
 • Parken er kupert, men alle veier er asfaltert.
 • På de fleste attraksjonene kreves det at man må ha kraft i overkroppen til å sitte oppreist, samt ha normal styrke i armer til å holde fast i sikkerhetsbøyle.

 

Vi har laget denne informasjonsguiden for gjester med særlige behov. Den gir informasjon om alle våre attraksjoner, slik at det skal være enklere å orientere seg om hvilke attraksjoner som passer hver enkelt.