Covid-19 info. Se tiltak og anbefalinger for å få en trygg og vellykket opplevelse. Alle detaljer

Gjester med nedsatt funksjonsevne

Vi har laget denne informasjonsguiden for gjester med særlige behov. Den gir informasjon om alle våre attraksjoner, slik at det skal være enklere å orientere seg om hvilke attraksjoner som passer hver enkelt.

Vi i TusenFryd jobber alltid med å nå vårt mål som ”Norgesmester i Glede” – for alle Gjester.

Generelt om attraksjonene og «Vis hensyn»-ordningen

 • Informasjonsskilt ved den enkelte attraksjon gjelder for alle våre gjester. Her står det hvilke forutsetninger alle gjester bør være oppmerksomme på før de benytter våre attraksjoner.
 • Dersom ledsager er usikker på om attraksjonen er egnet i forhold til type funksjonsnedsettelse, anbefaler vi alltid at ledsager tar attraksjonen en gang først.
 • Gjester som kan fremvise ledsagerbevis, kan få et vis-hensyn bånd i Gjesteservice. Hvert bånd gjelder for én person og én ledsager. Ved behov for flere ledsagere er Gjesteservice behjelpelige med flere bånd. Husk at båndets fordel skal tilfalle den trengende personen, og ikke andre.
 • Ledsager må være myndig og ha fylt 18 år.
 • Personer med vis-hensyn-bånd kan kjøre to - 2 - turer om gangen i de attraksjonene som er tilgjengelige*. Etter dette må et opphold på minst 30 minutter gå før samme attraksjon kjøres igjen. Dette av hensyn til våre øvrige Gjester. NB! I attraksjonene SkyCoaster, TrafikkFryd og Ragnarok kan man kun kjøre én gang på grunn av attraksjonenes varighet.
 • Vær oppmerksom på at dere ikke nødvendigvis kommer med på første tur etter at dere har vist båndet til operatøren, men ordningen er tilrettelagt for å minimere ventetiden. Det er heller ikke alltid mulig å velge hvilken vogn man ønsker. Operatøren på attraksjonen må vurdere hvilken plassering som er mest praktisk.
 • På dager med lavt besøk og korte køtider begrenses hvem som får båndet mer enn på dager med høyt besøk. Rullestolbrukere kan alltid få båndet.
 • Ledsager har mulighet til å følge med i attraksjonen, og vi anbefaler dette. Spesielt gjelder dette av hensyn til koronasituasjonen i sesongen 2021. Ledsager må selv kunne håndtere gjest inn og ut av attraksjonen samt kunne følge/bære gjest ved en eventuell stans som medfører evakuering.
 • På attraksjoner hvor det ikke er egen rullestolinngang brukes utgangen som inngang, med mindre annet er nevnt senere i denne guiden.
 • På de fleste attraksjonene kreves det at man må ha kraft i overkroppen til å sitte oppreist, samt ha normal styrke i armer til å holde fast i sikkerhetsbøyle.
 • Vi gjør oppmerksom på at dersom attraksjonen er stengt av for dagen på grunn av lang kø, er også Vis-hensyn inngangen stengt.

Generelt om TusenFryd

 • Inngangsbillett for personer med kommunalt utstedt ledsagerbevis koster 330,- kroner. Antallet ledsagere oppført på ledsagerbeviset har gratis inngang.
 • TusenFryd har egne parkeringsplasser for personer med HC-bevis i bilen. Denne ligger på parkeringsareal rett ovenfor hovedinngangen.
 • Fra inngangen fører en rulletrapp opp i parken. Til høyre for rulletrappen går en asfaltert gangvei som ender opp på samme sted som rulletrappen.
 • Det er toaletter tilpasset rullestol på alle toaletter som er merket av i Parkguiden.
 • For rullestolbrukere anbefaler vi spisestedene Rockburger’n og Vertshuset.
 • Parken er kupert, men alle veier er asfaltert.

Attraksjonsguide 2021