Gjester med nedsatt funksjonsevne

Personer med ledsagerbevis utstedt fra kommunen, rullestolbrukere, honnørkort og personer over 60 år og/eller gravide kan kjøpe billetten «Honnørbillett» og sesongkortet «Honnør sesongkort» som gir samme sesongkortfordeler som MAXI sesongkort.

Generelt om Vis Hensyn-ordningen*

 • Ordningen er forbeholdt gjester med ledsagerbevis og som derfor har problemer med å stå i kø.
 • Inngangsbillett for personer med kommunalt utstedt ledsagerbevis koster fra 360 til 380 kr. Antallet ledsagere oppført på ledsagerbeviset har gratis inngang og trenger ikke billett.
 • Ledsager må være myndig og ha fylt 18 år.
 • Gjester som kan fremvise ledsagerbevis, kan få et vis-hensyn-bånd i Gjesteservice. Hvert bånd gjelder for innehaver av ledsagerbeviset og det antallet ledsagere det er dokumentert behov for. Husk at båndets fordel skal tilfalle den trengende personen, de andre i gruppen kan risikere å måtte stå i ordinær kø.
 • Til 8 av attraksjonene får man utdelt et eget kupong-ark som brukes for å ta disse attraksjonene. Kupong-arket gir én tur til hver av attraksjonene. Ønsker man flere turer med disse attraksjonene benytter man den ordinære køgangen. Attraksjonene det gjelder er ThunderCoaster, SuperSplash, HuriHuri, Ragnarok, Storm, SpinSpider, SpaceShot og SpeedMonster.

I køgangen

 • Vær oppmerksom på at dere ikke nødvendigvis kommer med på første tur, men ordningen er tilrettelagt for å minimere ventetiden. Det er heller ikke alltid mulig å velge hvilken vogn man ønsker. Operatøren på attraksjonen må vurdere hvilken plassering som er mest praktisk.
 • Ledsager må selv kunne håndtere gjest inn og ut av attraksjonen samt kunne følge/bære gjest ved en eventuell stans som medfører evakuering.
 • På attraksjoner hvor det ikke er egen rullestolinngang brukes utgangen som inngang, med mindre annet er nevnt.
 • Vi gjør oppmerksom på at dersom attraksjonen er stengt av for dagen på grunn av lang kø, er også Vis Hensyn inngangen stengt.
 • På hvert vis hensyn-bånd finner du en QR-kode som kan scannes. Her finner du en informasjonsguide til parken og all informasjon du skulle trenge om hver enkelt attraksjon med informasjon om adkomst, tilgang og retningslinjer for gjester med funksjonsnedsettelser.

 

Spesielt for rullestolbrukere

 • Rullestolbrukere kan alltid få Vis Hensyn-bånd.
 • TusenFryd har egne parkeringsplasser for personer med HC-bevis i bilen. Denne ligger på parkeringsareal i nærhet til Hovedinngangen.
 • Gjester med rullestol bes benyttes asfaltert gangvei til høyre for rulletrappen.
 • I vårt parkkart finner du oversikt over HC-toaletter. Du kan også laste vår app i Appstore eller Google Play.
 • Parken er kupert, men alle veier er asfaltert.
 • På de fleste attraksjonene kreves det at man må ha kraft i overkroppen til å sitte oppreist, samt ha normal styrke i armer til å holde fast i sikkerhetsbøyle.

 

Vi har laget denne informasjonsguiden for gjester med særlige behov. Den gir informasjon om alle våre attraksjoner, slik at det skal være enklere å orientere seg om hvilke attraksjoner som passer hver enkelt.

*Siden er oppdatert 27. feb. 2023