INFORMASJONSGUIDE

Gjester med spesielle behov

Kjære Gjest! Denne informasjonsguiden er laget som et hjelpemiddel for Gjester med spesielle behov. Den gir informasjon om alle våre attraksjoner, slik at det skal være enklere å orientere seg om hvilke attraksjoner som passer hver enkelt gjest, og hvilke hensyn som må tas. Denne guiden er ment som er raskt oppslagsverk, og du kan finne informasjon om hele ordningen her: TusenFryd | Gjester med særskilt behov

Her finner du informasjon om:

 • Generelt om attraksjonene og «VIS HENSYN»-ordningen
 • Generelt om Tusenfryd
 • Attraksjonsguide

Generelt om attraksjonene og «VIS HENSYN»-ordningen

 • Informasjonsskilt ved den enkelte attraksjon gjelder for alle våre gjester. Her står det hvilke forutsetninger alle gjester bør være oppmerksomme på før de benytter våre attraksjoner.
 • Dersom ledsager er usikker på om attraksjonen er egnet i forhold til type funksjonsnedsettelse, anbefaler vi alltid at ledsager tar kontakt med operatør på den enkelte attraksjon.
 • Gjester som kan fremvise ledsagerbevis, kan få et VIS HENSYN bånd i Gjesteservice. Hvert bånd gjelder for innehaver av ledsagerbeviset og det antallet ledsagere det er dokumentert behov for. Husk at båndets fordel skal tilfalle den trengende personen, og ikke andre. Ledsager og følgets bånd fungerer bare dersom bruker med vis hensyn bånd også kjører.
 • Vær oppmerksom på at dere ikke nødvendigvis kommer med på første tur etter at dere har vist båndet til operatøren, men ordningen er tilrettelagt for å minimere ventetiden. Det er heller ikke alltid mulig å velge hvilken vogn man ønsker. Operatøren på attraksjonen må vurdere hvilken plassering som er mest praktisk.
 • Med VIS HENSYN bånd kan du kjøre 1 tur, deretter må det et opphold på 30 minutter før det er mulig å benytte båndet på samme attraksjon. For de mest populære attraksjonene, er det egne kuponger som gjelder.
 • ThunderCoaster, SuperSplash, HuriHuri, Ragnarok, Storm, SpinSpider, SpaceShot og SpeedMonster er omfattet av kupongløsning, og kupongene blir utlevert sammen med VIS HENSYN båndet. Ønsker man flere turer i disse attraksjonene, vil man måtte benytte den ordinære køgangen. 
 • Max antall gjester som får plass på 1 tur styres ut ifra det antall gjester som det er plass til pr. båt/vogn. For eksempel max 4 personer på tømmerstupet, max 4 stk på bestefars bil pr.tur. 

NB!    Ledsager må være over 16 år samt tilfredsstille høydebegrensningen på gjeldende attraksjon.

 •  Ledsager må selv kunne håndtere gjest inn og ut av attraksjonen samt kunne følge/bære gjest ved en eventuell stans som medfører evakuering.
 •  På attraksjoner hvor det ikke er egen rullestolinngang brukes utgangen som inngang.
 •  På de fleste attraksjonene kreves det at man må ha kraft i overkroppen til å sitte oppreist, samt ha normal styrke i armer til å holde fast i sikkerhetsbøyle.
 • Vi gjør oppmerksom på at dersom attraksjonen er stengt av for dagen på grunn av lang kø, er også VIS HENSYN inngangen også stengt.

Generelt om TusenFryd

 • Personen med ledsagerbeviset kjøpes billett. Antallet ledsagere oppført på ledsagerbeviset går gratis, og trenger ikke hente ut billett.
 •  TusenFryd har egne parkeringsplasser for personer med HC-bevis i bilen. Denne ligger på parkeringsarealet i nærhet til hovedinngangen. Vennligst se nærmeste parkeringsskilt for informasjon om betaling.
 • Gjester med rullestol bes benytte asfaltert gangvei til høyre for rulletrappen.
 • Det er toaletter tilpasset rullestol på alle toaletter som er merket av i Parkguiden.
 • For rullestolbrukere anbefaler vi spisestedene Rockburger og Explorers Society.
 • Parken er kupert, men alle veier er asfaltert.

Har du konkrete tilbakemeldinger til oss etter ditt besøk? Send oss gjerne en epost til firmapost@tusenfryd.no.

  

Attraksjonsguide 2024

Attraksjon

SpaceShot

MC-Hopp, Sams Garage

Små Radiobiler, Fire Station Garage

SkyCoaster

ThunderCoaster

Kanofarten

SuperSplash

Sverre

Loopen

WesternExpressen

SpeedMonster

Froghopper

Store Radiobiler

Tømmerstupet

SpinSpider

BadeFrydelven (BadeFryd)

Ballongferden

HuriHuri

Bestefars Bil

TrafikkFryd

Sommerfuglene

StubbeSnurr

Marihøna

Thors Hammer

Ragnarok

Storm

Høydebegrensninger og kommentarer
Min. 140 cm TØFF ATTRAKSJON
Min. 95 cm - Max 140 cm
Min 100cm – Max. 140cm
Min. 140 cm TØFF ATTRAKSJON
Min. 120 cm TØFF ATTRAKSJON
Min. 120 cm alene.
Min. 120 cm
Min. 110 cm
Min. 110 cm
Min. 110 cm alene. Barn mellom 95 cm – 110 cm i følge med voksen.
Min. 140 cm TØFF ATTRAKSJON
Max. 140 cm Barn under 95cm kan ta attraksjonen med en voksen.
Min. 140 cm alene Min 120 cm m/ 1 voksen
Min. 120 cm alene Kun 1 under 120 cm pr voksen
Min. 140 cm TØFF ATTRAKSJON
Min. 120 cm
Min. 95cm Barn under begrensingen i følge med voksen.
Min. 110 cm alene. Barn mellom 95 cm – 110 cm i følget med voksen.
Min 120 cm Barn under begrensningen i følge med voksen.
Max 140 cm Min. 110 cm
Min. 120 cm alene. Barn mellom 95 cm – 120 cm i følge med voksen.
Min. 120 cm alene. Barn mellom 95 cm – 120 cm i følge med voksen.
Min. 120 cm alene. Barn mellom 95 cm – 120 cm i følge med voksen.
Aldersgrense 9 år. Må samtidig tilfredstille min 110cm. Kan være skummelt for våre yngste gjester.
Min 140 cm alene. Barn mellom 110 cm – 130 cm i følge med voksen.
Min 130 cm
Adkomst/tilgang
Bruk utgang som inngang.
Bruk utgang som inngang.
Bruk utgang som inngang.
Kontakt operatør.
Bruk egen inngang.
Bruk utgang som inngang.
Bruk egen inngang. Rullestol benytter utgang som inngang.
Bruk utgang som inngang. Trapper opp til attraksjonen.
Bruk egen inngang.
Bruk egen inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
Egen inngang for rullestolbrukere.
Bruk egen inngang.
Lite tilgjengelig med rullestol. Trapper flere steder.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk utgang som inngang.
God tilgjengelighet. Bruk egen inngang.
Retningslinjer for gjest
Gjest må ha full førlighet og normal styrke i armer og ben – ikke egnet for personer med rygg-, nakke- eller benskade! Benlengde til under kne.
Gjest må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkropp, nakke og minst ett ben.
Gjest må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkropp, nakke og minst ett ben.
Krav til minst ett ben og to armer. ikke egnet for personer med rygg-, nakke- eller benskade! Kun én tur av gangen.
Gjest må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkropp, spesielt nakke. Benlengde til under kne. ikke egnet for personer med rygg-, nakke- eller benskade!
Gjest må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkropp, nakke og minst ett ben.
Krever full førlighet og normal styrke i overkropp. Benlengde til under kne.
Krever full førlighet og normal styrke i overkropp. Må kunne sitte oppreist alene. Benlengde til under kne.
Gjesten må kunne sitte i oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkropp. Må kunne holde i bøyle med begge hender.
Gjest må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkropp. Benlengde til under kne.
Gjest må kunne sitte i oppreist posisjon, samt ha førlighet og styrke i overkropp, spesielt nakke. Benlengde til under kne.
Krav til førlighet og styrke i begge armer til å gripe om sikkerhetsbøylen. Bør kunne sitte i oppreist posisjon.
Krever normal styrke i nakke til å holde hode stabilt. Må ha kraft i overkropp til å kunne sitte oppreist.
Gjest må kunne sitte i oppreist posisjon
Krever full førlighet og normal styrke i armer, ben og nakke. Innretningen kan ikke benyttes av personer med rygg-, nakke- eller benskade.
Må kunne svømme.
Ingen spesielle begrensninger utover ordinært skilt ved attraksjonen.
Min ett ben med full lengde. Normal styrke og følighet i nakke og overkropp slik at gjest selv kan sitte oppreist.
Person må kunne sitte i normal oppreist posisjon, evt. med støtte av ledsager.
Må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og styrke til selv å kunne føre kjøretøyet. Kun én tur av gangen.
Må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkroppen.
Må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkroppen. Ingen festeanordning inne i gondol.
Må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkroppen.
På grunn av lys- og lydeffekter i løpet av forestillingen er attraksjonen ikke anbefalt for epileptikere. Må ha styrke i overkropp til å sitte i normal oppreist posisjon.
Må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkropp. Ingen festeanordning inne i båten. Ledsager må selv kunne løfte rullestolbruker inn i båten, samt ha mulighet til å bære vedkommende opp heisen i tilfelle evakuering.
Gjest må kunne sitte i normal oppreist posisjon, samt ha førlighet og normal styrke i overkropp, spesielt nakke. Benlengde til under kne. ikke egnet for personer med rygg-, nakke- eller benskade!