TusenFryd Fondet

Søknadsfrister

Inngangsbilletter

12.januar – 10.juni. (ordinære billetter for gjeldende sesong)

1.september – 29.oktober (ordinære billetter for gyldige for september/oktober)

1.november – 12.januar (ordinære billetter for sesongen 2024)

Dersom du ikke hører fra oss innen 7 dager etter innsendt søknad har du dessverre ikke fått innvilget din søknad. Du er velkommen til å søke igjen ved en senere anledning. Det er ikke mulig å søke utenfor søknadsfristene.

Informasjon om TusenFryd Fondet 

Vi får hvert år mange henvendelser om sponsing av billetter til lotterier eller arrangementer, fra både foreninger, organisasjoner og private personer.

Vi har begrensede midler avsatt og kan dessverre ikke innvilge alle henvendelser. 

Hva kan jeg søke om?

Du kan søke om ordinære inngangsbilletter til parken. Det innvilges billetter gyldig for bruk en valgfri ordinær åpningsdag i gjeldende sesong. 

Hva kan jeg ikke søke om?

Vi behandler kun søknader relatert til ordinære inngangsbilletter. Du kan ikke søke om sesongkort, overnattingspakker, andre produkter eller pengebidrag. Vi tilbyr ikke premieposer eller andre type gevinster.

Kriterier for søknad:

  • Hvem er du som søker?
    Organisasjon, forening, FAU, e.l.
  • Hvilket formål skal billettene gå til? 
  • Hvor mange billetter ønsker du å søke om?
  • Når ønsker du å besøke oss?/når er evt. arrangement hvor billetter skal gis bort?
    Dato, måned og årstall.
  • Legg ved relevante lenker/dokumenter.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta kontakt med deg som søker for å etterspørre informasjon, det er derfor viktig at søknaden fyller kriteriene ovenfor slik at vi kan vurdere din søknad på best mulig måte. Kortfattede søknader uten utfyllende informasjon har mindre sannsynlighet for å bli innvilget. 

Det er en helhetlig og skjønnsmessig vurdering som tas i hvert tilfelle og helheten av søknadsmassen er avgjørende for hvilke søknader som blir innvilget. 

Ved innvilget søknad kan du ikke søke igjen i inneværende sesong. 

Send oss din søknad til spons@tusenfryd.no