Parkregler

1. GJESTEANSVAR

Tusenfryd er ansvarlig for sikker drift av parken i tråd med de til enhver tid gjeldende lover og regler. Vi forventer og ønsker imidlertid at alle våre gjester utøver god dømmekraft og opptrer på en forsvarlig måte for å ivareta egen helse og sikkerhet, samt sikkerheten til de som er under ens omsorg, særlig mindreårige barn, som man til enhver tid har ansvar og omsorg for.  

Alle gjester må (i) lese og oppfylle alle skriftlige regler, retningslinjer, anbefalinger og advarsler og benytte parkfasilitetene og sikkerhetsutstyr, der det foreligger, på en forsvarlig måte. Gjestene må også (ii) opptre og rette seg etter instrukser og anvisninger gitt av personalet vårt.  

Gjester som kommer med forsørgere, som på grunn av alder og/eller nedsatt funksjonsevne ikke i tilstrekkelig grad kan lese eller forstå noen av de skriftlige reglene, retningslinjene, advarslene og/eller anbefalingene, må sørge for at disse blir korrekt forklart til dem. Parkpersonalet kan bistå om nødvendig.  

Som gjest i parken forplikter man seg til å oppføre seg på en hensynsfull og respektabel måte overfor andre gjester, parkens ansatte, parkanlegget og plante- og dyreliv.  

Gjester som, etter parkpersonalets oppfatning, ikke overholder parkpersonalets regler eller instrukser og/eller opptrer uansvarlig og/eller respektløst overfor andre gjester og/eller parkpersonalet, kan bli bedt om å forlate Parken. Bortviste gjester vil ikke ha rett til refusjon av utgifter. Ved enkelte tilfeller kan bortviste bli rapportert til politiet. 

For øvrig vises det til de spesifikke instruksene og retningslinjene knyttet til hver av de konkrete parkfasilitetene, samt parkens generelle regler som beskrevet nedenfor.

2.  VILKÅR FOR BRUK AV ATTRAKSJONER OG AKTIVITETER

NB! Vurder dine egne fysiske og emosjonelle forutsetninger FØR du benytter våre attraksjoner og aktiviteter. 

Parkens fornøyelsesturer og andre fasiliteter kan gi våre gjester fantastiske minner og spennende moro! Men de kan også bidra til økt adrenalin og betydelig økt fysisk belastning og krefter på kroppen og sansene dine. Ulike krefter, hastigheter, raske og uforutsigbare bevegelser kan presse deg i forskjellige retninger og vil kunne påvirke kroppen gjennom muskelspenning og belastning, for eksempel i nakke og rygg, og bidra til akselerert hjertefrekvens og blodtrykk. 

Man skal ikke benytte attraksjoner eller aktiviteter under påvirkning av alkohol, stoffer (lovlig eller ulovlige) eller andre typer medikamenter som kan påvirke den generelle helsetilstanden, sanser, mental bevissthet, koordinasjonsevne eller reflekser. Det samme gjelder for gjester man er forsørger for. 

Man skal ikke delta i aktiviteter eller bruke attraksjoner dersom man har, eller har hatt, helseproblemer, utfordrende sykdomshistorikk, skader eller hvis du er svært redd for å delta. Helseproblemer inkluderer, men er ikke begrenset til, hjerte, nerver, muskler, rygg, nakke, ben, ledd, sene, leddbånd, hjerne, øyne, øre, nevrologiske eller andre plager eller skader og din deltakelse i aktivitet eller bruk av attraksjon kan trigge eller forverre din tilstand. Det samme gjelder dersom du er (eller kan være) gravid eller har hatt kirurgi de siste månedene, eller hvis du er på bedringens vei fra sykdom, skrøpelighet, medisinsk tilstand, behandling eller prosedyre.  

Parken kan ikke garantere for din helse. Bare den enkelte gjest, eller gjestens forsørger, kan vurdere om man er i god nok fysisk og mental tilstand til å kunne benytte den enkelte attraksjon eller aktivitet ut fra råd gitt ved den aktuelle innretning. Kontroller også at du overholder eventuelle krav til høyde, vekt og aldersbegrensninger. 

Du aksepterer risikoen ved enhver aktivitet du velger å delta i. Vårt parkpersonale hjelper deg mer enn gjerne dersom du har noen spørsmål.

3. RETNINGSLINJER COVID-19

Parkens virksomhet er i samarbeid med myndighetene tilpasset dagens helsesituasjon. Helsen og sikkerheten til våre gjester og ansatte har alltid vår høyeste prioritet. Målet vårt er at du og dine eventuelle forsørgere fortsetter å føle dere trygge og komfortable når dere besøker oss. Besøk nettstedet vårt for mer informasjon om dine forpliktelser som gjest før du kommer til parken: https://www.tusenfryd.no/covid-info. Unnlatelse av å overholde sikkerhetstiltak, både generelle og COVID-19-relaterte, kan føre til at du blir nektet inngang eller bli bedt om å forlate parken.  

For å overholde myndighetenes krav og anbefalinger, og for å ivareta helsen og sikkerheten til våre gjester og ansatte, kan noen turer, attraksjoner, aktiviteter, spisesteder, butikker og/eller opplevelser periodevis være helt eller delvis stengt. 

Vennligst se gjennom planlagte stengninger før du kjøper billetten: https://www.tusenfryd.no/planlegg-ditt-besok/opplevelser/attraksjoner. Du har ikke krav på refusjon ved planlagte stengninger. 

Undersøk alltid driftsendringer i parken og de lukkede områdene på forhånd.

4. GENERELLE PARKREGLER

A) Regler for adgang og bruk

 1. Kapasiteten til parken og dens fasiliteter er begrenset.
 2. Ingen kjæledyr er tillatt i parken, med unntak av førerhunder
 3. Det er ikke tillatt med sykler, skøyter, skateboards, elektriske sparkesykler, scootere og lignende i parken.
 4. Av sikkerhetsmessige årsaker er det begrensninger på adgang til visse attraksjoner på grunn av alder, høyde og/eller fysisk tilstand. Spør ved porten til hver attraksjon om gjeldende adgangsbegrensninger. Du kan også sjekke parkens nettsider: https://www.tusenfryd.no/planlegg-ditt-besok/opplevelser/attraksjoner. Høyde måles med skoene på.
 5. Parken tilbyr en guide for gjester med nedsatt funksjonsevne. Guiden kan hentes ut i Gjesteservice eller i billettlukene.
 6. Noen turer, attraksjoner, show, opplevelser, restauranter og/eller butikker kan være stengt grunnet vær eller tekniske- og/eller organisasjonsmessige årsaker. Parken vil forsøke å informere om eventuelle nedleggelser så tidlig som mulig via vårt nettsted, sosiale medier og/eller andre informasjonsplattformer.
 7. Hvis du ønsker å forlate parken midlertidig, må du informere parkpersonalet før du går ut av området, ettersom du må være behørig identifisert med et identifikasjonsstempel eller annet identifikasjonsmiddel utstedt av parken for å kunne komme inn på området igjen. Ellers kan adgang til fasilitetene nektes.
 8. Salg og distribusjon av brosjyrer, flyers eller produkter i parkanleggene er forbudt, med mindre dette er uttrykkelig godkjent av parken.
 9. Det vil bli tatt bilder automatisk ved noen av attraksjonene.
 10. Terrasser og sitte-områder i tilknytning til spisesteder er forbeholdt gjester som har kjøpt mat fra parkens spisesteder/utsalgssteder. 
 11. På disse stedene kan du handle med kontanter: Billettluke/Gjesteservice, Butikken «Around The World», Butikken «Storm souvenir». Øvrige utsalgssteder, spill og automater på TusenFryd tar imot betaling med bankkort eller vårt universale verdikort. Bemannede spill tar i tillegg imot betaling via Vipps. Ytterligere informasjon finner du her..
 12. Vi anbefaler at alle barn under 12 år er i følget av en voksen.

B) Sikkerhetsregler

 1. Salg og/eller inntak av alkoholholdige drikker og tobakk er strengt forbudt for personer under 18 år.
 2. Av sikkerhetsmessige årsaker forbeholder parken seg retten til å la behørig autorisert personell inspisere ryggsekker, håndvesker, vesker eller andre lignende gjenstander under visse omstendigheter og innenfor begrensninger som er fastsatt ved lov.
 3. Gjester må være årvåkne og forsiktige med sine personlige eiendeler. Parken er ikke ansvarlig for tap, tyveri eller skade på personlige eiendeler under besøket i parken.
 4. Røyking er forbudt i kø-områdene, i innendørsområder og spesielt i barneområdet i parken. Røykarealer, hvis noen, vil bli uttrykkelig skiltet. Parken forbeholder seg retten til å bortvise enhver person som, etter å ha blitt bedt av parkpersonell om å overholde denne regelen, nekter å gjøre det.
 5. Bruk av fjernstyrte fly/droner er ikke tillatt i parken.
 6. Bruk av mobiltelefon, foto- og videokamera, selfiestang og lignende er forbudt på attraksjonene for å garantere sikkerheten til besøkende. Parken forbeholder seg retten til å bortvise enhver person som, etter å ha blitt bedt av parkpersonell om å overholde denne regelen, nekter å gjøre det.

C) Billettregler

 1. Inngangsbilletter eller annen adgangstegn refunderes ikke.
 2. Du kan avbestille kjøpte nettbilletter og sesongkort innen 24 timer etter kjøp dersom de ikke allerede er tatt i bruk. Det er ikke mulig å endre dato på billett dersom det er under 72 timer til besøket. Ved endring av dato på billett lengre enn 72 timer (3 dager) frem i tid, tilkommer det et endringsgebyr på kr 75 per billett.
 3. Inngangsbilletter må oppbevares under hele oppholdet i parken og må kunne fremvises til park- og/eller sikkerhetspersonell ved forespørsel. Parken forbeholder seg retten til å bortvise personer som ikke kan vise gyldig inngangsbillett.
 4. Dersom inngangsbilletten inkluderer en annen gjest, må vedkommende komme inn i parken samtidig med billettholderen.
 5. Visse turer, attraksjoner, tjenester, forestillinger og/eller aktiviteter er ikke inkludert i inngangsprisen. For mer informasjon, vennligst ta kontakt med informasjonsstedet ved inngangen i parken eller sjekk ut parkens nettsider.

D) Høflighetsregler

 1. Vennligst respekter køen og vent på din tur. Av høflighet og respekt for andre gjester, ikke hopp over køen eller hold av plass for andre i køen.
 2. Av hensyn til hygiene, høflighet og respekt for andre gjester, ber vi deg om å ikke forbli værende i badetøy, uten sko eller med avdekket overkropp under oppholdet i parken. 
 3. For å sikre at alle våre gjester kan glede seg over turene, må gjestene avslutte turen når den slutter og følge parkpersonalets instrukser. Dersom du vil ta turen på nytt ber vi deg vennligst stille deg i køen igjen.
 4. Parken har ikke PA-anlegg for å kringkaste personlige meldinger.

E) Brudd på parkregler

Parken forbeholder seg retten til å nekte adgang og å bortvise personer som begår vesentlig brudd på de ovennevnte reglene. Ved brudd på parkreglene har du ikke rett til refusjon. 

Parken forbeholder seg særlig retten til å nekte adgang og bortvise personer som begår brudd på reglene opplistet nedenfor:

 1. Den som ved utilbørlig adferd forstyrrer den alminnelige fred og orden i parken eller i dens fasiliteter. Det samme gjelder den som begår en handling som etter norsk lov er straffbar.
 2. Misbruk av billetter eller annen adgangstegn. Dette inkluderer bruk av falske og villedende billetter. Det samme gjelder ved annen uredelig bruk av billettholderen og/eller videresalg eller forfalskning av billetter. Kun billetter kjøpt på autoriserte salgssteder er gyldige.
 3. Bading i fontener eller attraksjoner tilknyttet vann, og som ikke er egnet for bading. 
 4. Vandalisering eller på annen måte forårsaker skade på parkfasiliteter eller parkansattes eiendeler.
 5. Oppfører seg på en måte som er til sjenanse, ulempe eller vesentlig påvirker andre gjesters glede. 
 6. Lar mindreårige være uten tilsyn, spesielt dersom dette også medfører brudd på noen av parkens øvrige parkregler.
 7. Forbruker, selger eller distribuerer narkotika eller narkotiske stoffer i parkområdet. Ved brudd på dette punktet skal vedkommende alltid bortvises og rapporteres til politiet.
 8. Unnlater å overholde sikkerhetstiltak pålagt under COVID-19 pandemien. Vennligst se https://www.tusenfryd.no/covid-info.
Highlight ourapp
Alt du trenger å vite om Tusenfryd i en app

Alt du trenger å vite om Tusenfryd i en app