Om TusenFryd

Vi er Norges største fornøyelsespark

TusenFryd tilhører Parques Reunidos-gruppen, og er Oslo-områdets fornøyelsespark. Vi er sentralt plassert på Vinterbro, 20 kilometer sør for Oslo, ved krysset hvor E-18 og E-6 møter hverandre. På TusenFryd finner du mer enn 30 spennende og unike attraksjoner tilpasset alle aldersgrupper, som en rekke berg- og dalbaner, karuseller, samt tømmerrenne, radiobiler, husker og mye mer. I Barnas Fryd og Frydskogen er det egne attraksjoner for de aller minste barna. Om sommeren kan du besøke BadeFryd, vårt badeland med badeelv, basseng og plaskebasseng. Vi har også et stort utvalg av spisesteder for enhver smak og butikker med morsomme og unike souvenirer fra parken.

Siden 1988

Når TusenFryd for første gang åpnet portene 11. juni 1988 markerte det åpningen av den første rene fornøyelsesparken i Norge, lokalisert på det samme området hvor Dyreparken på Vinterbro tidligere hadde ligget. Siden 1988 har fornøyelsesparken hatt mer enn 12 millioner gjester og blitt synonymt med ordet fornøyelsespark i Norge. Noen av de største attraksjonene ved åpningen i 1988 var Loopen, Tømmerstupet, Sverre og Finkarusellen. Klassiske attraksjoner som du fortsatt finner i parken. Siden den gang har parken fått mange nye attraksjoner som tårn-attraksjonen SpaceShot i 1998, BadeFryd vårt badeland i juni 2000, en av verdens bratteste og raskeste tre-berg-og-dal-baner ThunderCoaster i april 2001, en av verdens høyeste og bratteste vann-berg-og-dal-baner SuperSplash i april 2003, en av Skandinavias råeste attraksjoner berg-og-dal-banen SpeedMonster i april 2006, pendel-attraksjonen SpinSpider i mai 2009, dark-riden Thors Hammer i juni 2013 og flum-riden Ragnarok i 2016. På TusenFryd finner du i dag mer enn 30 spennende og unike attraksjoner tilpasset alle aldersgrupper, samt et bredt og variert utvalg av spisesteder og butikker for å gi deg en unik parkopplevelse.

Redegjørelse etter åpenthetsloven

Åpenhetsloven, som trådte i kraft 1. juli 2022, har til formål å fremme respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i virksomheters produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre offentlighetens tilgang til informasjon innenfor disse områdene. Denne redegjørelsen omtaler Tusenfryd AS sine vurderinger etter åpenhetsloven, samt morselskapets rapportering under EU-direktivet kjent som Corporate Sustainibillity Due Diligence Directive (CSDDD).

Tusenfryd AS er en av mer enn 55 parker som eies av selskapet Parques Reunidos, et selskap som er blant verdens største aktører i opplevelsesbransjen. I porteføljen inngår både attraksjonsparker, dyreparker og vannparker. Som en del av Parques Reunidos er Tusenfryd AS underlagt de til enhver tid gjeldende policyer, etiske retningslinjer og etablerte standarder som er etablert i gruppen.  

Tusenfryd AS har sin virksomhet på Vinterbro, Ås kommune, og vår kjernevirksomhet er drift av fornøyelsespark. Vår næringsvirksomhet berører primært områder som drift av karuseller, spisesteder, kiosker, butikker og lignende. Våre varer og tjenester selges både til privatpersoner samt andre virksomheter og organisasjoner gjennom besøk i parken. 

Tusenfryd er opptatt av at vår virksomhet drives på en god og anstendig måte og at vi overholder alle krav og lover som stilles til vår virksomhet. Vi har en klar målsetting om at alle som arbeider for oss eller leverer varer eller tjenester til oss skal ha trygge, gode og anstendige arbeidsforhold.

Ansvaret for overholdelse av åpenhetsloven følger av vår organisasjonsstruktur. Et ansvarlig styre med delegert myndighet til daglig leder, for å følge opp overholdelse av lovkrav i virksomheten. Tusenfryd har i sin kartlegging knyttet til åpenhetsloven hatt søkelys på risiko for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og kravet om anstendige arbeidsforhold. Kartleggingen omfatter selskapenes egen virksomhet og alle større eller antatt risikoutsatte forhold hos leverandører eller samarbeidspartnere. Kartleggingen vil videre revideres periodisk, eller når det skjer vesentlige endringer i egen virksomhet eller ved tilknytning av nye leverandører eller samarbeidspartnere.  

I vår kartlegging har vi ikke identifisert brudd på menneskerettigheter eller uanstendige arbeidsforhold i virksomheten. Virksomheten har også systematisk oppfølging av helse, miljø og sikkerhet for våre ansatte. 

Gjennom våre retningslinjer for leverandører har vi informert våre leverandører om hvilke forventninger og krav vi setter til ansvarlig virksomhet. I kartlegging og oppfølging av nåværende leverandører og samarbeidspartnere er det ikke avdekket funn som krever umiddelbare tiltak, eller stans i samarbeid eller leveranser. Det er imidlertid ikke alle leverandører som har returnert vårt kartleggingsskjema for egenevaluering gjennom året som har gått, noe som vil være et prioritert oppfølgingsområde for virksomheten i 2024.  

Utover de lover og regler som er gjeldende for Tusenfryd AS sin virksomhet i Norge er selskapet også underlagt interne policyer, retningslinjer og standarder som er adoptert gjennom morselskapet Parques Reunidos sin tilhørighet i Spania og de EU-direktiver som faller inn under vår type virksomhet og næring. Gjennom den årlige rapporteringen etter CSDDD kan man lese mer om forhold i selskapet som også berører områder under åpenhetsloven i Norge; 2023 Sustainability report EN

Fra 399 kr

589 kr