Generelle kjøpsbetingelser

1. EIEREN AV NETTSTEDET

Tusenfryd AS (org.nr. 991 474 447) (“Tusenfryd») er eieren av domenet https://www.tusenfryd.no, inkludert nettstedet og dets innhold («nettstedet»).

Tusenfryd gjør nettstedet tilgjengelig for brukere for å gi informasjon om produktene og tilbudene til Tusenfryd og PARQUES REUNIDOS GROUP, for å tillate brukere å kjøpe inngangsbilletter og andre billetter som er tilgjengelige på nettstedet og, der det er hensiktsmessig, gjøre tilgjengelig ulike kontraktsformularer, nyhetsbrev, konkurranser, spill, undersøkelser etc. fra Tusenfryd og PARQUES REUNIDOS GROUP.

Vær oppmerksom på at produkter og tjenester som tilbys på nettstedet skal selges av Tusenfryd AS, et datterselskap i PARQUES REUNIDOS GROUP, som opererer gjennom nettstedet og er ansvarlig for å administrere Tusenfryd, herunder salg og/eller administrasjon av alle produkter og/eller tjenester relatert til Tusenfryd. Opplysninger om Tusenfryd AS: 

Tusenfryd AS 

Fryds Vei 25

N-1407 Vinterbro

Norge

Kundeservice: Telefon: +47 64 97 64 97. 

Du kan også kontakte kundeservice på følgende e-postadresse: firmapost@tusenfryd.no.

2.  GENERELLE VILKÅR

A) INFORMASJON FØR KJØP

Tusenfryds generelle vilkår angir de generelle betingelsene som gjelder for tjenestene som tilbys av Tusenfryd på nettstedet, og spesielt tjenester som for øyeblikket leveres av PARQUES REUNIDOS GROP, salg av visse typer inngangsbilletter og sesongkort for fritidsparker administrert av PARQUES REUNIDOS GROUP, og andre produkter som tilbys på nettstedet.  

Prisene for hvert produkt (inkludert avgifter) er oppgitt i NOK, og verdien av eventuelle kampanjer og rabatter vil til enhver tid være spesifisert på nettstedet. Når du foretar et kjøp, blir totalprisen fordelt på eventuelle kampanjer/rabatter som benyttes, og andre kostnader for tilleggstjenester, eller bruk av ulike betalingsmetoder. Dersom du velger å benytte Klarna Bank AB (eller en annen tredjeparts finansieringsleverandør) til å finansiere kjøpet, kan det påløpe ekstra kostnader. Enhver avtale du inngår med en tredjeparts finansieringsleverandør og eventuelle kostnader forbundet med dette, er ikke underlagt disse generelle kjøpsbetingelsene.

Det er gratis å bla gjennom informasjon på nettstedet.  

Du bekrefter at (i) informasjonen på nettstedet, (ii) den generelle informasjonen i produktkatalogen og (iii) informasjon om andre produkter eller tjenester tilgjengelig på nettstedet, og de generelle kjøpsvilkår, er tilstrekkelige for deg til å gi et gyldig og informert samtykke til eventuelle kjøp.

1. Fremgangsmåte

For å kjøpe noen av produktene og/eller tjenestene som er tilgjengelige på nettstedet, må du følge instruksjonene gitt i hvert trinn av kjøpsprosessen i KJØP-delen av nettstedet og fylle ut et elektronisk skjema med nødvendig informasjon. Ved å fylle ut disse skjemaene, anses du for å ha lest, forstått og akseptert de generelle kjøpsvilkår og eventuelle spesielle kjøpsvilkår. Du erklærer å ha forstått og akseptert at dette er nødvendig for å få tilgang til produktene og tjenestene som tilbys i «kjøp»-delen på nettstedet. 

Dine rettigheter og forpliktelser under og etter kjøpet er underlagt disse generelle vilkårene, alle relevante spesielle vilkår for kjøpet: https://www.tusenfryd.no/ansvarserklaering, og parkreglene: https://www.tusenfryd.no/parkregler. Ytterligere vilkår og betingelser vil gjelde hvis du velger å finansiere kjøpet ditt av en tredjeparts finansieringsleverandør – slike vilkår og betingelser er angitt i en egen avtale med den aktuelle finansieringsleverandøren, og PARQUES REUNIDOS GROUP påtar seg ingen forpliktelser i denne forbindelse.

Kjøp vil bli formalisert ved å fullføre alle trinnene i KJØP-delen av nettstedet. Disse generelle vilkårene og eventuelle spesielle vilkår vil være en del av avtalen med deg når du fyller ut og sender kjøpsdetaljene som er angitt i KJØP-delen. 

Ved å benytte nettstedet og bruke noen av tjenestene som er tilgjengelige, anses du for å ha akseptert nettstedets generelle vilkår for bruk, de generelle vilkårene for kjøp og eventuelle spesielle vilkår som er gjort tilgjengelige for deg. 

2. Dokumentasjon og språk

Disse generelle vilkårene for kjøp er tilgjengelig når som helst i KJØP-delen av nettstedet. Du står fritt til å skrive ut og lagre kopi av vilkårene. 

Dersom du har kjøpt inngangsbilletter via nettstedet vil vi sende deg en e-post med kjøpskvittering («billetten») med en unik kode innen tjuefire (24) timer etter fullført kjøp. Skadede billetter eller billetter som på annen måte har blitt manipulert vil bli ugyldige. 

Med mindre annet uttrykkelig er angitt i de spesielle vilkårene for det konkrete kjøpet, vil inngangsbilletter kjøpt på nettstedet bare være gyldige for datoen som vises på billetten. 

Dersom du kjøper noe annet enn inngangsbilletter, eksempelvis sesongkort eller andre produkter og/eller tjenester på nettstedet, vil du også motta en e-post innen tjuefire (24) timer med en kjøpskvittering. Før kjøp vil nettstedet informere deg om eventuelle spesielle vilkår som gjelder for det konkrete kjøpet.

Når netthandelen er gjennomført, og når den aktuelle billetten er utstedt, vil ingen endringer eller refusjoner være tillatt, med mindre noe annet fremgår av kjøpsvilkårenes punkt 1.5 eller de spesielle vilkårene for det gjeldende kjøpet. Vennligst ta kontakt med vår serviceavdeling ved spørsmål: firmapost@tusenfryd.no.

3. Tekniske virkemidler 

Nettstedet er utstyrt med JavaScript for å sikre validering av data og hjelpe deg med å gjennomføre kjøpsprosessen.

4. Endringer i vilkår og nettsted

Disse vilkårene gjelder fra datoen for den siste oppdateringen angitt i dokumentet og inntil videre. PARQUES REUNIDOS GROUP og/eller Tusenfryd forbeholder seg retten til når som helst å endre de generelle og de spesielle vilkårene i tråd med forbrukerlovgivningen. Endringer trer i kraft umiddelbart etter publisering, og skal bare gjelde for brukere som benytter nettstedet etter ikrafttredelsesdatoen for endringene. PARQUES REUNIDOS GROUP og/eller Tusenfryd vil imidlertid respektere rettigheter som er ervervet av brukere før ikrafttredelsesdatoen for slike endringer.  

Før du kjøper noen produkter eller tjenester, bør du lese gjennom de generelle vilkårene for kjøpet og eventuelle spesielle vilkår. PARQUES REUNIDOS GROUP og/eller Tusenfryd forbeholder seg retten til når som helst å endre nettsidens layout, plassering, innhold og bruksvilkår. 

5. Endringer og refusjoner

Med mindre det er eksplisitt angitt i de spesielle vilkårene for det konkrete kjøpet og/eller tjenesten, er det ingen bytterett eller refusjonsadgang for produkter med en angitt frist for bruk (dato eller periode). Dette gjelder også dersom du har finansiert kjøpet ditt gjennom Klarna Bank AB eller tilsvarende.

Ved kjøp av daterte Humørbilletter gjelder følgende kjøpsvilkår; Billetter er kun gyldig for bruk på valgt ordinær åpningsdag i inneværende sesong. Billetter kan ikke overføres til andre datoer eller kommende sesonger, ei heller refunderes.

Ved kjøp av billetter på internett har du ikke angrerett, jf. Angrerettloven § 22 bokstav m. Det fremgår her at angrerett ikke gjelder for avtaler om «(…) tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester». Tjenester som leveres på et bestemt tidspunkt eller innenfor et bestemt tidsrom gjelder alle våre billetter og produkter. 

Du kan avbestille kjøpte nettbilletter og sesongkort innen 24 timer etter kjøp dersom de ikke allerede er tatt i bruk. 

Det er ikke mulig å endre dato på billett dersom det er under 72 timer til besøket. Ved endring av dato på billett lengre enn 72 timer (3 dager) frem i tid tilkommer et endringsgebyr på kr 75 per billett. Endring forutsetter at det er ledige billetter den aktuelle dato.

Det gis ingen erstatning ved uvær, lang ventetid, driftsstans, pandemi eller andre force majeure-hendelser.

6. Priser og betalingsmetode

Prisen på de valgte produktene og/eller tjenestene vises før kjøpet og inkluderer eventuelle avgifter.  Dersom det skal benyttes en rabattkode for redusert pris må, denne legges inn og valideres før endelig kjøp gjennomføres. Husk derfor å kontrollere at korrekt rabatt er oppnådd før betaling.

Nettstedet støtter følgende betalingsmetoder: VISA, Mastercard, Klarna, Afterpay og Vipps. 

Tusenfryd garanterer at vi har tilfredsstillende tiltak og overholder gjeldende teknologisikkerhetsstandarder, slik som «Verisign». Tilgang til transaksjonstjenester og tjenester som involverer innsamling av personopplysninger gjøres under sikre omgivelser ved hjelp av SSL (Secure Sockets Layer»-protokollen med 128-bit kryptering med høy sikkerhet. Dette sørger for at alt innhold som overføres bare er forståelig for «klient»-datamaskinen og Tusenfryd-serveren. Brukere kan forsikre seg om at de befinner seg på et sikkert område dersom en lukket hengelås vises i statuslinjen i nettleseren. Sikkerheten til Tusenfryd-serverne er garantert ved sertifikat utstedt av VeriSign. Dette sertifikatet garanterer at brukere kommuniserer deres data til en server av Tusenfryd og ikke til en annen tredjepart.  

Som en del av vårt arbeid mot forebygging av svindel, vil Tusenfryd samarbeide med alle betalingsplattformer som benyttes til kjøp av produkter som er tilgjengelige på nettstedet, og med kompetente myndigheter, ved å utgi nødvendig informasjon om eventuelle transaksjoner og som fremgår av den til enhver tid gjeldende norsk lovgivning.

7. Inkorporering av de spesielle kjøpsvilkår og parkreglene

Ved å kjøpe et hvilket som helst produkt på nettstedet godtar du de generelle vilkårene for kjøp, eventuelle spesielle vilkår gjeldende for ditt kjøp og parkreglene som du kan finne her: https://www.tusenfryd.no/parkregler-og-gjesteansvar. Les grundig gjennom parkreglene før du fortsetter med kjøpet.

B) KLAGE

Dersom du ikke er fornøyd med det kjøpte produktet og/eller tjenesten, kan du benytte Tusenfryds kvalitets- og servicestandardgaranti og, etter omstendighetene, få refusjon. Slike henvendelser kan rettes til: 

Tusenfryd AS
Fryds Vei 25
N-1407 Vinterbro
Norway

Telefonnummer: +47 64 97 64 97

e-postadresse: firmapost@tusenfryd.no

Du vil motta en bekreftelse fra oss når klagen er mottatt. Du kan klage til forbrukerrådet her: https://www.forbrukerradet.no/klageguide/. Du kan også starte alternative tvisteløsnings­metoder i tråd med EU-direktiv 2013/11/EU om alternativ tvisteløsning på forbrukerområdet. Du kan klage gjennom den europeiske klageportalen.  

Vennligst se: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show

 

3. SPESIELLE VILKÅR FOR KJØP

A) PRODUKTSPESIFIKKE VILKÅR 

SPESIELLE VILKÅR GJELDENDE FOR INNGANGSBILLETTER KJØPT PÅ INTERNETT

 • Inngangsbilletten din gir kun tilgang til fornøyelsesparken.
 • Ikke rive, manipulere, kopiere eller på annen måte ødelegge billetten. Ved slike omstendigheter kan du bli nektet adgang til parken.
 • Du kan få tilgang til parken direkte eller ved å vise parkpersonalet papirbilletten din eller strek/QR-koden som er lastet ned fra billettkjøpet. Tilgang med QR-kode er kun tillatt med nedlastet kode og ikke med bilde eller skjermbilde.
 • Billetten din vil være gyldig for datoen eller perioden som vises, og innenfor åpningstidene som er oppført på parkens nettsted. Billetter er KUN gyldige den dagen som er angitt i «gyldig dato»-boksen øverst. Se kalenderen og åpningstidene på: www.tusenfryd.no eller ring +47 64 97 64 97. 
 • Billetter kan ikke benyttes sammen med andre kampanjer eller rabatter. Ettersom billetter utstedes for en bestemt dato eller periode, vil ingen endringer eller refusjoner være tillatt. Se kjøpsvilkårenes punkt 1.5. For øvrig gjelder forbrukerkjøpsloven. 
 • Hver billett har en unik strekkode som kun tillater ÉN inngang til parken. Når strekkoden har blitt validert, kan den ikke benyttes på et senere tidspunkt. 
 • Dersom du har behov for å forlate parken, må du kontakte parkpersonalet, sikkerhetspersonell eller kundeservice for å avtale ny adgang til parken. Dersom du forlater parken uten forvarsel, vil du ikke lenger ha tilgang til parken.
 • Dersom du har kjøpt en billett som er underlagt spesielle vilkår (personer med nedsatt funksjonsevne, personer over 60 år, barn, stor familie o.l.) må du dokumentere at du faller inn under en slik kategori ved å vise til offisielle dokumenter (legitimasjon, dokumentasjon av funksjonsevne etc.) dersom parkpersonalet eller sikkerhetspersonell krever det.
 • Vennligst ha billetten på deg under hele oppholdet i parken. Du må fremvise billett til parkpersonalet ved forespørsel. 
 • Videresalg av billetter til tredjeparter er forbudt. 
 • Du er informert om at parken kan være stengt på grunn av dårlig vær eller på grunn av parkkapasitet, sikkerhet eller folkehelse. Tusenfryd vil forsøke å varsle så tidlig som mulig via parkens nettsted og parkens offisielle profiler på sosiale medier. Ved slike tilfeller vil vi tilby deg en ny dato for bruk av inngangsbilletter eller en annen passende kompensasjon. 
 • Parkreglene, https://www.tusenfryd.no/parkregler-og-gjesteansvar, er med dette inkorporert gjennom henvisning. Kjøp og bruk av en hvilken som helst vare som er tilgjengelig på nett betyr at du godtar både kjøpsvilkårene og parkreglene. 

B) SPESIELLE BETINGELSER GJELDENDE FOR EXPRESS-MENYEN

 1. Dette produktet er et tillegg og er derfor ikke inkludert i prisen på inngangsbilletten.
 2. Det påtrykte arket eller strek/QR-koden som er lastet ned, kan benyttes for erverv av express-meny. Varene som tilbys i express-menyen kan variere fra utsalgssted. Dersom noen av de ovennevnte artiklene ikke er tilgjengelige og dette ligger utenfor cateringtjenestenes kontroll, vil de bli erstattet av et lignende eller bedre produkt.
 3. Komplett allergeninformasjon er tilgjengelig på parkens nettside og på det aktuelle utsalgsstedet for å hjelpe deg med å ta et passende valg. Parken fraskriver seg ethvert ansvar dersom du bruker et produkt du er allergisk eller intolerant for.
 4. Hver express-meny er tilknyttet en unik billettmeny med en unik kontrollkode som kan benyttes én gang. 
 5. Du kan løse inn billettmenyen i utsalgsstedets åpningstid. Vennligst se åpningstidene på besøksdagen hos kundeservice. Ingen annen meny vil være tilgjengelig for innløsning.
 6. Vennligst ta vare på billettmenyen, da du må fremvise den på restaurantens utsalgssted for innbytte. Billetten må ikke rives, manipuleres, skades eller kopieres. I slike tilfeller vil billettmenyen være ugyldig. 
 7. Tusenfryd forbeholder seg retten til å stenge alle serveringssteder på grunn av kapasitet, sikkerhet, matsikkerhet og folkehelse.
 8. Ettersom dette er et produkt knyttet til inngangsbilletten, vil ingen endringer eller refusjoner være tillatt. For øvrig gjelder forbrukerkjøpsloven.
 9. Parkreglene https://www.tusenfryd.no/parkregler-og-gjesteansvar er med dette inkorporert gjennom henvisning. Kjøp og bruk av en hvilken som helst vare som er tilgjengelig på nett betyr at du godtar både kjøpsbetingelsene og parkreglene. 
 10. Dette produktet er ikke til salgs. 

4. LOVVALG OG VERNETING

Disse kjøpsvilkårene skal være underlagt og tolkes i samsvar med norsk rett. 

Tusenfryd velger Follo og Nordre Østfold tingrett som rett verneting.

Highlight ourapp
Alt du trenger å vite om Tusenfryd i en app

Alt du trenger å vite om Tusenfryd i en app