Du er her

  • Jobbe på Tusenfryd Om Jobben

Om jobben

Hvor gammel må jeg være for å jobbe på TusenFryd?
Du må minst fylle 16 år i løpet av sesongen. Men vi trenger mange nye medarbeidere som er eldre enn det. På enkelte avdelinger må man være over 18 år, for eksempel på Attraksjoner, som badevakt, Vakt, osv.

Når kan jeg søke?
Fra midten av desember til ut januar, av og til forlenger vi fristen på enkelte driftsområder og stillinger dersom det er ledige plasser igjen til intervjukveld.

Hvordan vet jeg hva som passer for meg?
Du kan lese om de ulike avdelingene og på ulike «driftsområder». Finn ut hva du har lyst til å jobbe med, så er du langt på vei. Dersom du kommer på intervju, vil lederne utfra intervjuet foreslå hvilken avdeling på valgte driftsområde du får jobb på.

Hvorfor får jeg ikke velge en spesifikk avdeling i selve søknadsskjemaet?
Unge voksne og tenåringer som ikke ennå har hatt sin første jobb, har ikke alltid en klar oppfatning av hva man passer til. Kanskje har du en kompis som jobber på Spill og ønsker å søke der, uten nødvendigvis å forstå om du egner deg bedre til en annen avdeling. Denne sesongen søker du derfor på driftsområder, og lederne som intervjuer deg vil forsøke finne ut hvilken spesifikk avdeling du egner deg til.

Må jeg vise karakterutskrift?
De aller fleste TusenFryderne har sin første jobb hos oss. Det vil si at vi ikke har referanser eller attester å kikke på i søknadsprosessen. Derfor må du legge ved siste karakterutskrift for at søknaden din skal bli vurdert.  Vi er ikke opptatt av karakterer, men ser noe på fravær og orden og oppførsel. Det er IKKE slik at fravær betyr alt for å få jobb hos oss – men dersom du har mye fravær kan det være lurt å tenke gjennom om det er mulig å si noe om årsaken.

Når får jeg vite om jeg får jobb?
Innen 14 dager etter sendt søknad, skal du få svar på om du kommer videre til intervju eller ikke. Når du er på intervju hos oss, er det stor sjanse for at du samme kveld får vite om du får sesongjobben eller ikke.

Når skal jeg jobbe i sommer?
Vi kaller dette en «sesongjobb» og ikke sommerjobb. Årsak er at vår sesong går fra slutten av april til ut oktober. Du må kunne jobbe noen helger og et par kvelder i perioden før og etter skoleferien. I skoleferien er TusenFryd åpent hver dag, og da jobber du etter vaktliste. Det er ikke jobbing hver dag, men du har mulighet til å ta på deg flere vakter på vår «vaktbørs».

Når får jeg vite når jeg skal jobbe?
Vi lager vaktliste pr. måned og innen en fast frist har du mulighet til å krysse av vaktønsker og å si i fra på forhånd når du ikke kan jobbe via vår vaktlistemodul. Etter dette legger arbeidsgiver vaktlisten og du får tilgang til den ca. fjorten dager før hver måned.

Hvor mye får jeg jobbe?
I kontrakten din forplikter du deg til å jobbe minst 200 timer fra april til oktober, med vekt på skoleferien. Du kan få jobbe mer enn det ved å oppgi dager du kan jobbe når du leverer vaktlisteønsker, samt å ta på deg ekstravakter på «vaktbørsen».

Kan jeg ta ferie?
Sesongmedarbeidere under 18 år kan ta ut 2 uker sammenhengende ferie i selve skoleferien. Du vil selvfølgelig få fridager utenom ferien din også, da TusenFryd ikke er en fulltids jobb. Søkere som kan jobbe de to siste ukene av juli vil bli prioritert, for da er det aller mest å gjøre i parken!
Sesongmedarbeidere over 18 år har ihht. lovverket ikke krav på mer enn 1 uke ferie i skoleferien, men vi tilrettelegger for to uker dersom det er mulig. Har du allerede planlagt ferie; fortell oss hvilke datoer du allerede nå vet at du skal ha ferie.

Vil jobben gå utover skolearbeidet?
Som arbeidsgiver er vi opptatt av at skolegang prioriteres og at du som medarbeider kan finne balanse mellom jobb, skole og fritidsinteresser.  I skoleferien er ikke dette så stort problem, men ikke alle er klar over at du som medarbeider hos oss også må jobbe noen helger i april- juni og på høsten. Dette kan lettest balanseres ved at du i vaktlisteønskene som leveres pr måned, krysser av for de dagene du har skole/eksamen/ikke kan jobbe.

Hvordan er transportmulighetene?
Vi har et godt samarbeid med Ruter om bussforbindelse til TusenFryd. Følg med på appen til Ruter, der du vil kunne se avganger og reisemuligheter fra din hjemmeadresse.

Kan jeg søke lederstilling på TusenFryd?
På nettsidene våre beskriver vi kun medarbeiderstilling pr avdeling.  Det er fordi vi kun ansetter interne kandidater som sesongledere. Det vil si at man må ha jobbet som medarbeider på TusenFryd for å få muligheten til å søke som leder. Det er muligheten for karriere når man først ansettes som sesongmedarbeider på TusenFryd, ikke bare som leder men for eksempel ved å jobbe på ulike avdelinger. 

KJØP
Barn under 95 cm gratis! For flere kategorier klikk på kjøp knappen

Nyhetsbrev