Du er her

Mandag, juli 22, 2013 - 15:02

Nils Brekke Svensson

Skrevet av Nils Brekke Svensson

I disse dager er vi på TusenFryd så heldige å ha UiO: Opplevelser fra Universitetet i Oslo på besøk.

Tanken bak UiO: Opplevelser er; "UiO: Opplevelser vil formidle vitenskap på nye måter. Universitetet i Oslo har denne våren startet faget Formidling og vitenskapsjournalistikk. Det er et steg i retning av mer og bedre forskningsformidling. UiO: Opplevelser er imidlertid et prosjekt med fokus på å leke med vitenskapen. Vi vil gjøre ting på nye måter, fordi det er gøy."

Roger Antonsen, som startet prosjektet, sier: "Vi gjør det fordi vi kan, vi gjør det fordi det er gøy og vi gjør det fordi vi vil forstå verden."

Prosjektet de skal holde på med på TusenFryd har navnet Vitenfryd: "Denne sommeren vil prosjektet foregå på Tusenfryd. UiO: Opplevelser vil vise sammenhengen mellom fart og akselerasjon ved å føle det på kroppen. Måleutstyret logger alle bevegelsene i løpet av berg-og-dal-baneturen samtidig som vi filmer ansiktet med GoPro-kamera. Etterpå kan man se hvor i løpet av turen man ble påvirket av flest g-krefter eller hvor man opplevde fritt fall samtidig som man ser ansiktsuttrykket sitt. Ved å oppleve kreftene og se sammenhengen på film etterpå mener vi at flere vil forstå hvordan kreftene virker. Målet er å skape undring og innsikt ved å leke med faget."

UiO: Opplevelser kommer til å kjøre målinger av fart, akselerasjon og g-krefter for et utvalg gjester ved Spilltunet følgende dager; 23., 25., 30. juli og 1. august.

Her kan du lese mer om UiO: Opplevelser